Spring Term Break

Spring Term Break for All

(Pre-School and Grades 1-12)

 

Term 3 ends:                                Friday 24 February

Lessons run until:                        Period 5

Lunch:                                         No on this Friday

Buses leave:                               12.10 pm

Friday 24 Feb:                             MUFTI Day

 

Tsagaan Sar Holiday:                  27 February – 3 March

Spring Break:                              6 March – 17 March

 

Term 4 begins:                             Monday 20 March at 08.20 am

Term 4 has:                                  12 Weeks

 

3 Улирал дуусах:                         2 сарын 24, Баасан

Хичээл дуусах:                            5-р цаг хүртэл хичээллэнэ

Өдрийн хоол:                               Байхгүй

Автобус:                                       12 цаг 10 минутад хөдлөнө

2 сарын 24 нь:                              Дүрэмт хувцасгүй өдөр

 

Цагаан сарын амралт:                 2 сарын 24 – 3 сарын 3

Амралт:                                         6 March – 17 March

 

4-р Улирал эхлэх:                         3-р сарын 20, Даваа; 08 цаг 20 мин

4-р Улирал нь:                              12 долоо хоног үргэлжлэнэ

Feb 23, 2017
Tag :