Early Bird Payment

EARLY BIRD PAYMENT 2017-2018

Tuition Fees for the next Academic Year 2017-2018 are to be approved at an ESM Board Meeting in March.

Ahead of that, for the period up to 30 March 2017, Parents may settle the total 100% discounted fee for students studying at ESM for 2017-2018 by the following.

PREMIER PAYMENT:

IB Grades 11, 12

9.950.000 MNT

Grades 9-12

9.950.000 MNT

Grades 6-8

9.750.000 MNT

Grades 1-5

9.550.000 MNT

Pre-School

6.000.000-7.200.000 MNT

 

Any Scholarships will be calculated after this Premier Payment has been made.

Please contact for payment details from 70154015, Room 1:15

 

2017-2018 ОНЫ СУРГАЛТЫН ТӨЛБӨРИЙН ЭРТ ТӨЛӨЛТ

2017-2018 оны хичээлийн жилийн сургалтын төлбөр 2017 оны 3-р сард Сургуулийн Удирдах Зөвлөлийн хуралаар эцэслэн шийдэгдэх болно.

Гэвч эрт төлөлт хийх хүсэлтэй эцэг эхчүүдэд бид 2017 оны 3 сарын 30ны дотор төлөгдсөн байх нөхцөлтэйгээр доорхи үнийн дүнг танилцуулж байна.

ДЭД ТӨЛӨЛТ:

IB болон 11, 12-р анги

9.950.000 ₮

9-12-р анги

9.950.000 ₮

6-8-р анги

9.750.000 ₮

1-5-р анги

9.550.000 ₮

Бэлтгэл сургууль

6.000.000-7.200.000 ₮

 

Хэрвээ Тэтгэлэгт хөтөлбөрт тэнцсэн тохиолдолд Дэд төлөлт төлөгдөсний дараа хөнгөлөлтийг хувийг төлөгдсөн дүнгээс тооцон хасах боломжтой.

Дэлгэрэнгүй мэдээллийг 1:15өрөөнөөс болон 70154015-с лавлана уу.

Feb 17, 2017
Tag :