Mongolian

At The English School of Mongolia we promote bilingualism. Students develop a confidence, competence and enjoyment of communicating in both the English and Mongolian languages. Introduced in formal lessons in Grade 2 our Mongolian Language curriculum progresses children naturally through letter formation, sounds and texts. Taught by a specialist teacher, Mongolian Language development is supported with a range of clubs, including those with Mongolian as a second language. 

 

 

Term 1

Term 2

Term 3

Term 4

Grade 2

- Зургала бичих, зурлагатай төстэй зураг зурах, шүлэг цээжлэх,

- Эгшиг үсэг

-Эр, эм эгшгийг ялган таних

- Нэгдүгээр шатны гийгүүлэгч үсэг

- Сонсголын болон нүдлэх цээж бичиг

- 2-р шатны гийгүүлэгч үсэг

 

- Туслах эгшиг болон тэмдэг үсэг

- Онцгой 4 гийгүүлэгч

- эр эм үгийг таниулах

- ы, ий-г зөв залган бичих

Цагаан толгойн дараах үе

- Би хайрлана

- Үеийн тухай тайлбарлах, - Өргөлтөт ба балархай эгшиг

- Эгшигт ба заримдаг гийгүүлэгчийг ялган таних

- Ялгах эгшиг

Grade 3

- Сэргээн санах

- Асуух үгийг таних,

- Холбоо үгийг  ялгах

- ь-ээр төгссөн үг   "и" болох тохиолдлуудыг нэрлэх

 

- Үгийг утгаар нь зүйлчилж ялгах,

- Хүүрнэх өгүүлбэрийг таних

- Асуух өгүүлбэрийг таних

 

Сургамж бичих,  харилцан яриа  бичих,  сэтгэгдлээ бичих,  хувиргаж бичих,  залгавар залгаж бичих 

Тулгуур дохиог  ашиглан ярих,  таамаглан ярих,  бэлгэдлийг тайлбарлан ярих,  дүрэм ярих

- Эхийн гол санааг ялган  ярих,  тайлбарлах, ургуулан бодож  ярих

Grade 4

Сэргээн санах

- Балархай эгшгийг гээх тохиолдол

- ъ, ь-ийг зөв бичих

- Эхийн бүтэц, хэв маяг

- Тоочимж, хүүрнэмж

-ж, ч, ш-ийн дүрэм

Эгшиг зохицох ёс

- Жинхэнэ нэр болон ерийн ба оноосон нэр

- Ойролцоо утгатай үг

- Үгийн язгуур ба үндэс

 

- Үгийн залгавар

- Жинхэнэ нэрийн ганц ба олон тоо  

-Олон тооны дагавар

 

- Жинхэнэ нэрийн тийн ялгал

- Тийн ялгалын нөхцөл

- Өгүүлбэрийн хэлэх аялгыг өөрчлөн бичих

 

Grade 5

-Сэргээн санах

-Жинхэнэ нэрийн хамаатуулах нөхцөл

- Нутгийн аялгууны болон харь үг

- Үйл үгийн ойролцоо ба эсрэг утга

 

-Нэр ба үйл язгуур

- Жинхэнэ нэр бүтээх дагавар

-Үйл үгийн цагаар төгсөх нөхцөл

 

-Үйл үг, жинхэнэ нэрийг ялгах, түүнийг дэлгэрүүлж холбоо үг, өгүүлбэр бүтээх

-Үйл явдлыг тэмдэглэдэг хэлний нэгж өгүүлбэрийг таних

-Тулгуур бичиглэл хийж эх зохиох

-Өгүүлбэрийг хураах ба дэлгэрүүлэх

 

-Тоочимж хүүрнэмж тайлбарламж давтах

-Эхийн гол санаа, эхэд хураах хувиргал хийх

 

MOH
ENG

 

The ESM Family comes together again for the New School Year.
 

Opening Ceremony 10.00 am Thursday 18 August.

 

SEE YOU THERE!

 

x
x