Mongolian

Home / Academics / Junior / Mongolian

Mongolian

At The English School of Mongolia we promote bilingualism. Students develop a confidence, competence and enjoyment of communicating in both the English and Mongolian languages. Introduced in formal lessons in Grade 2 our Mongolian Language curriculum progresses children naturally through letter formation, sounds and texts. Taught by a specialist teacher, Mongolian Language development is supported with a range of clubs, including those with Mongolian as a second language.


Term 1 Term 2 Term 3 Term 4
Grade 2 – Зургала бичих, зурлагатай төстэй зураг зурах, шүлэг цээжлэх,

– Эгшиг үсэг

-Эр, эм эгшгийг ялган таних

– Нэгдүгээр шатны гийгүүлэгч үсэг

– Сонсголын болон нүдлэх цээж бичиг

– 2-р шатны гийгүүлэгч үсэг

– Туслах эгшиг болон тэмдэг үсэг

– Онцгой 4 гийгүүлэгч

– эр эм үгийг таниулах

– ы, ий-г зөв залган бичих

Цагаан толгойн дараах үе

– Би хайрлана

– Үеийн тухай тайлбарлах, – Өргөлтөт ба балархай эгшиг

– Эгшигт ба заримдаг гийгүүлэгчийг ялган таних

– Ялгах эгшиг

Grade 3 – Сэргээн санах

– Асуух үгийг таних,

– Холбоо үгийг  ялгах

– ь-ээр төгссөн үг   “и” болох тохиолдлуудыг нэрлэх

– Үгийг утгаар нь зүйлчилж ялгах,

– Хүүрнэх өгүүлбэрийг таних

– Асуух өгүүлбэрийг таних

Сургамж бичих,  харилцан яриа  бичих,  сэтгэгдлээ бичих,  хувиргаж бичих,  залгавар залгаж бичих Тулгуур дохиог  ашиглан ярих,  таамаглан ярих,  бэлгэдлийг тайлбарлан ярих,  дүрэм ярих

– Эхийн гол санааг ялган  ярих,  тайлбарлах, ургуулан бодож  ярих

Grade 4 Сэргээн санах

– Балархай эгшгийг гээх тохиолдол

– ъ, ь-ийг зөв бичих

– Эхийн бүтэц, хэв маяг

– Тоочимж, хүүрнэмж

-ж, ч, ш-ийн дүрэм

Эгшиг зохицох ёс

– Жинхэнэ нэр болон ерийн ба оноосон нэр

– Ойролцоо утгатай үг

– Үгийн язгуур ба үндэс

– Үгийн залгавар

– Жинхэнэ нэрийн ганц ба олон тоо

-Олон тооны дагавар

– Жинхэнэ нэрийн тийн ялгал

– Тийн ялгалын нөхцөл

– Өгүүлбэрийн хэлэх аялгыг өөрчлөн бичих

Grade 5 -Сэргээн санах

-Жинхэнэ нэрийн хамаатуулах нөхцөл

– Нутгийн аялгууны болон харь үг

– Үйл үгийн ойролцоо ба эсрэг утга

-Нэр ба үйл язгуур

– Жинхэнэ нэр бүтээх дагавар

-Үйл үгийн цагаар төгсөх нөхцөл

-Үйл үг, жинхэнэ нэрийг ялгах, түүнийг дэлгэрүүлж холбоо үг, өгүүлбэр бүтээх

-Үйл явдлыг тэмдэглэдэг хэлний нэгж өгүүлбэрийг таних

-Тулгуур бичиглэл хийж эх зохиох

-Өгүүлбэрийг хураах ба дэлгэрүүлэх

-Тоочимж хүүрнэмж тайлбарламж давтах

-Эхийн гол санаа, эхэд хураах хувиргал хийх