At this time of the year we usually invite a professional Photography Team to take class photos. This is a long-standing tradition at ESM, which we want to continue this year, despite our school closure.

Therefore we are kindly asking all students to send us a picture of themselves doing their favourite activity during the school closure. Examples might include a selfie of you reading, photos of you drawing or crafting, spending time helping your family etc.

Please send a good quality photo of your child with their name and form to your Form Tutor by April 10.

Жилийн энэ үед бид гаднаас мэргэжлийн зургийн баг урьж бүх сурагчдынхаа зургийг авхуулдаг уламжлал тогтоод хэдэн жилийн нүүр үзжээ. Хэдийгээр сурагчид маань сургууль дээрээ ирж чадахгүй байгаа ч бид энэ уламжлалаа хадгалж үлдэхийг хичээж байгаа юм.

Тиймээс сурагч бүрийг энэ хол хорионы үед өөрсдийн хийх дуртай зүйлсийг хийж байгаагаар зургаа авхуулан илгээж өгөхийг хүсэж байна. жишээлбэл: ном уншиж буй үе, зураг эсвэл ямар нэг бүтээлч зүйл хийж буй үе, гэр бүлдээ цаг гарган, нэг нэгэндээ туслаж байгаа байдал зэргээр өөрийн зургаа илгээж болно.

Хамгийн гол нь зурагны чанар маш сайн, хүүхдийн анги нэр тодорхой байх шаардлагатай. Бэлэн болсон зургаа сурагч бүр анги удирдсан багш нартаа 4 дүгээр сарын 10 нд багтаан имэйлээр илгээж өгнө үү.