ESM SUMMER SCHOOL 2019

Home / Uncategorized / ESM SUMMER SCHOOL 2019

Registration for ESM Summer School 2019 is now open!
If you have enrolled or interested in enrolling your child in Grade 1 at ESM for the upcoming year, the course for children from ages 5-7 is the perfect opportunity for them to meet the Teachers, adjust to the environment and prepare for school life at ESM.
If you feel your child needs extra English lessons to prepare for next year, the “Skills in English” course designed for children from ages 8-13 will make sure they are well prepared to learn every lesson in English at ESM.

ESM Summer School is open for all children who wish to have a productive start to the summer, not only students at ESM.

————————————————-

И-Эс-Эм сургуулийн Зуны Сургалтын бүртгэл эхэллээ!
Хэрэв та хүүхдээ ирэх хичээлийн жилд манай сургуулийн 1-р ангид бүртгүүлсэн эсвэл бүртгүүлэхийг сонирхож байгаа бол манай 5-7 насны хүүхдүүдэд зориулсан сургалтанд суралцуулж хүүхдээ сургуулийн орчин анги, танхим болон гадаад багшид дасгаж сургуулийн орчинд бэлтгэх болно.
2-с дээш ангид элсэн орох Англи хэлний төвшин хангалттай биш бүх хичээлээ англи хэл дээр ойлгоход хүндрэлтэй байгаа сурагчид 8-13 насныханд зориулсан Англи хэлний бэлтгэл сургалтанд суралцах боломжтой.

Энэ сургалтанд зөвхөн манайд элсэж байгаа сурагчдад төдийгүй зуны амралтаа үр бүтээлтэй өнгөрүүлэхийг хүссэн бүх сурагчдад нээлттэй.