ESM PRIZEGIVING AND GRADUATION DAY

Home / Uncategorized / ESM PRIZEGIVING AND GRADUATION DAY

FRIDAY 25 MAY 2018

TIMETABLE

 

10.15 am                 Grades 6-12 Students and Guests seated in the Dining Hall

10.30 am                 Prizegiving and Graduation Ceremony

12.15 am                 Ceremony Ends: Outside Events and Photographs

12.45 pm                 Buses Leave, End of Day

 

There will be Reserved Seats for Grade 12 Graduates’ Parents.

All 6-9 Grade Parents are Welcome.

There will be no School Lunch provided on this day.

All ESM Students attending the Graduation Ceremony will be expected to wear proper School Uniform.

 

И Эс Эм ОУ-ын дунд сургууль

Шагнал гардуулах болон Төгсөлтийн баяр

2018 оны 5 дугаар сарын 25 – Баасан гараг

ХӨТӨЛБӨР

 

10.15               6-12 ангийн нийт сурагчид болон зочид Зоогийн

танхимд суудлаа эзэлсэн байна

10.30               Шагнал гардуулах болон Төгсөлтийн баяр эхэлнэ

12.15               Ёслолын үйл ажиллагаа өндөрлөж, гадаа талбайн

үзүүлбэр болон зураг авалт явагдана

12.45               Хичээл тарж, сургуулийн автобус өөр өөрийн

маршутын дагуу хөдөлнө

 

12-р ангийн төгсөгчдийн эцэг эхчүүдэд тусгайлан суудал бэлдсэн байна.

Дунд болон Ахлах ангийн бусад эцэг эхчүүд хүрэлцэн ирэхэд нээлттэй.

Энэ өдөр сургууль өдрийн хоолоор үйлчлэхгүй.

Төгсөлтийн баярыг үзэх сурагчид сургуулийн дүрэмт хувцасаа бүрэн өмссөн байх шаардлагатай.